Zwangere vrouw

Nieuws

Alles over abortushulpverlening

maandag, 18-8-2014  

De beslissing om een zwangerschap af te breken, ligt bij de vrouw. Sinds 1985 bestaat in Nederland het recht de zwangerschap te onderbreken als deze niet verder is gevorderd dan 22 weken. Bij ACSG worden zwangerschappen tot maximaal 15 weken beëindigd (gerekend vanaf de eerste dag van uw laatste mentruatie).

Snelmenu

Overtijdbehandeling

U kunt deze behandeling krijgen als u minimaal 12 dagen, maar niet langer dan 16 dagen overtijd bent. Hiervoor is dus geen bedenktijd nodig.

Voorafgaand aan de behandeling vindt het volgende plaats:

 • het vooronderzoek (echoscopie) waardoor de zwangerschap wordt vastgesteld en de duur van de zwangerschap bepaald
 • het besluitvormingsgesprek
 • zonodig een zwangerschaptest gedaan

In totaal verblijft u bij ACSG ongeveer twee uur. De gehele behandeling duurt ongeveer 15 minuten. De baarmoedermond wordt verdoofd d.m.v. een paar prikjes. Daarna wordt het zwangerschapsblaasje met een dun buisje weggezogen uit de baarmoeder. Dit wordt meestal ervaren als een vrij hevige, maar korte menstruatiekramp. Na de behandeling blijft u nog 15-30 minuten in de kliniek ter controle.

Na drie weken vindt een nacontrole plaats. Hiervoor kunt u zowel bij ACSG als bij uw huisarts terecht. Er wordt bekeken of de behandeling geslaagd is, hoe u deze methode heeft ervaren en hoe u terugkijkt op uw besluit.
Wanneer u het op prijs stelt, kunt u nog met een medewerker napraten over de verwerking van de abortus (Na de behandeling).

Abortuspil

Naast de zuigcurettage kunt u ook kiezen voor de zogenoemde abortuspil. Daarvoor mag de zwangerschap niet verder zijn gevorderd dan 7 weken. Afhankelijk van de duur van de zwangerschap kunt u dus ook hier te maken krijgen met de wettelijke bedenktijd. De behandeling bestaat uit een tot drie consulten. Tijdens het eerste consult wordt echoscopisch onderzoek gedaan om de duur van de zwangerschap vast te stellen en vindt het besluitvormingsgesprek plaats. De abortuspil is niet voor iedereen geschikt. Er zal door de arts worden bekeken of u ervoor in aanmerking kan komen. Bij bepaalde aandoeningen wordt deze methode afgeraden. Bijvoorbeeld bij stollingsafwijkingen, hart- en vaatlijden of het gebruik van bepaalde medicijnen. Dit wordt met u besproken tijdens het eerste consult.

Als tot de abortuspil wordt besloten, krijgt u vervolgens 1 pil Mifepriston (Mifegyne® à 200 mg), die u in de kliniek inneemt. Deze pil bevat een anti-progestageen. Dit blokkeert de werking van het progesteron, een stof die het lichaam zelf aanmaakt om de ontwikkeling en innesteling van de bevruchte eicel te bevorderen.

Twee dagen later neemt u thuis 2 tabletten Misoprostol (2 tabletten Cytotec® à 200 mcg); deze tabletten krijgt u mee uit de kliniek. Dit middel doet de baarmoeder samentrekken en zorgt ervoor dat de miskraam wordt opgewekt. Na vier uur neemt u een 2e dosis Misoprostol (2 tabletten Cytotec® à 200 mcg). We raden altijd aan een 2e dosis Cytotec® in te nemen. De kans op het gewenste resultaat, een miskraam, is op bij inname van 2x 2 tabletten veel groter dan bij een eenmalige dosis. De bloeding die ontstaat bij de miskraam duurt gemiddeld 7 tot 10 dagen. Soms kan deze bloeding veel heviger zijn dan bij een menstruatie of dan na een zuigcurettage en kan soms veel langer aanhouden dan 10 dagen.

NB: Als u eenmaal de eerste pil van de abortuspil hebt ingenomen is het belangrijk de kuur af te maken. Na het innemen van de Mifegyne® kunt u niet alsnog de zwangerschap behouden, omdat er een grote kans bestaat dat Mifegyne® beschadiging aan de vrucht veroorzaakt.

U kunt voor de behandeling met Cytotec® ook naar de kliniek komen en in de kliniek de miskraam laten plaatsvinden, als dat uw voorkeur heeft. U maakt dan tijdens het 1e consult een afspraak voor twee dagen daarna. U verblijft op die dag dan enkele uren in de kliniek. (het 2e consult)

Na het gebruik van de abortuspil is men meteen weer vruchtbaar. Daarom wordt aangeraden na de behandeling direct een anticonceptiemiddel te gaan gebruiken.

Het tweede (of derde) consult betreft de nacontrole, drie weken na de behandeling. Hierbij wordt gecontroleerd of de behandeling is geslaagd en wordt opnieuw de anticonceptie besproken. Ook kunt u napraten over de behandeling en/of over de verwerking ervan. De nacontrole kan plaatsvinden in de kliniek of bij uw huisarts.

Kosten

De behandeling is kosteloos voor vrouwen die legaal in Nederland wonen; dit is geregeld via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Vrouwen die niet AWBZ gerechtigd zijn betalen een behandelingsprijs die door de overheid is vastgesteld.

Bedenktijd

Wanneer u nog geen 16 dagen overtijd bent, kunt u meteen een behandeling krijgen. Bij meer dan 16 dagen overtijd stelt de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) een bedenktijd van vijf dagen verplicht. Wanneer u uw wens voor zwangerschaps-afbreking hebt besproken met een arts of een sociaal psychologisch medewerker, krijgt u een afspraak voor behandeling na het verstrijken van de bedenktijd.

Eerste Trimester

Deze behandeling vindt plaats wanneer u langer dan 16 dagen overtijd bent; hiervoor geldt dus de verplichte bedenktijd van 5 dagen. Voorafgaand aan de behandeling vindt het volgende plaats:

 • het vooronderzoek (echoscopie) waardoor de zwangerschap wordt vastgesteld en de duur van de zwangerschap bepaald
 • het besluitvormingsgesprek
 • zonodig een zwangerschaptest gedaan

De zuigmethode met plaatselijke verdoving van de baarmoedermond: de gehele behandeling duurt ongeveer 15 minuten. De baarmoedermond wordt verdoofd d.m.v. een paar prikjes. Daarna wordt het zwangerschapsblaasje met een dun buisje weggezogen uit de baarmoeder. Dit wordt meestal ervaren als een vrij hevige, maar korte menstruatiekramp. Na de behandeling blijft u nog 15-30 minuten in de kliniek ter controle.

De zuigmethode onder narcose: bij de eerste afspraak wordt het vooronderzoek gedaan en krijgt u het intakegesprek, waarbij uw gezondheid aan de orde komt. Uw lichamelijke gesteldheid bepaalt of u in aanmerking komt voor narcose. Als er geen medische bezwaren zijn en u kiest voor narcose dan krijgt u een nieuwe afspraak voor de behandeling op een andere dag. Op de dag van de behandeling mag u niets eten of drinken zes uur voorafgaand aan de behandeling. Met een prikje in de arm wordt u korte tijd in slaap gebracht, waardoor u van de behandeling niets merkt. De zuigmethode is dezelfde als hiervoor beschreven. Na de behandeling blijft u nog 30- 60 minuten in de kliniek. U mag niet alleen naar huis. Vraagt u iemand om u te begeleiden na de behandeling.

Na drie weken vindt een nacontrole plaats. Hiervoor kunt u zowel bij ACSG als bij uw huisarts terecht. Er wordt bekeken of de behandeling geslaagd is, hoe u deze methode heeft ervaren en hoe u terugkijkt op uw besluit. Wanneer u het op prijs stelt, kunt u nog met een medewerker napraten over de verwerking van de abortus (Na de behandeling)

Na de behandeling

Bij alle behandelingen is tijd ingeruimd om na te praten over de verwerking van de abortus.

Wanneer u behoefte heeft aan meer gesprekken hierover, dan kan dit op verschillende manieren. De nazorg kan bestaan uit:

 • Individuele gespreken.
 • (Echt)paren gesprekken.
 • Lotgenotencontact, dit zijn een aantal groepsbijeenkomsten
 • onder leiding van medewerkers van ACSG en het FIOM.

Voor alle drie bovengenoemde vormen van hulp betaalt u een eigen bijdrage.

Intakegesprek

Voorafgaand aan een eventuele behandeling vindt er een intakegesprek of besluitvormingsgesprek plaats. In dit gesprek komen uw persoonlijke situatie en de besluitvorming aan de orde: de motivatie van uw keuze wordt met u besproken. De intaker geeft informatie over de verschillende methoden en u kiest de methode van uw voorkeur.

Aan de hand van uw medische gegevens wordt besloten of u voor een behandeling in ons centrum in aanmerking komt. Ook wordt hierbij gesproken over de toekomstige methode van anticonceptie, waarmee u direct na de behandeling kunt beginnen.

Bij twijfel over afbreking van de zwangerschap kunt u gebruik maken van extra begeleiding door een sociaal psychologisch medewerker. De begeleiding vindt plaats in de vorm van één of meerdere gesprekken.

Tweede Trimester

Voorafgaand aan de behandeling vindt het volgende plaats:

 • het vooronderzoek (echoscopie) waardoor de zwangerschap wordt vastgesteld en de duur van de zwangerschap bepaald
 • het besluitvormingsgesprek
 • zonodig een zwangerschaptest gedaan

Risico’s

Elke medische ingreep kan gepaard gaan met complicaties, dus ook een abortus. Dit komt niet vaak voor. De meest voorkomende complicaties zijn infecties of het niet lukken van de behandeling. Om een infectie te voorkomen krijgt u instructies en wordt antibiotica voorgeschreven.

Er bestaat altijd een kleine kans dat de behandeling niet slaagt. Dat betekent dat er weefsel in de baarmoeder is achtergebleven. Meestal wordt het weefsel op natuurlijke wijze uitgestoten, maar soms moet worden nabehandeld d.m.v. een extra curettage. Dit geldt voor alle genoemde methoden. Als de zwangerschap nog heel jong is (een paar dagen overtijd) dan is het risico dat de behandeling mislukt groter.

In zeer zeldzame gevallen is een doorverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk. Bijvoorbeeld als er medische redenen zijn waarom de behandeling niet in onze kliniek kan plaatsvinden of als er na een behandeling veel bloedverlies of een perforatie (zelden) optreedt. Wij werken samen met verschillende ziekenhuizen in de regio.


Comments are closed.

Top