Mens en gezondheid

Kan incontinentie bij vrouwen worden genezen?

zondag, 27-9-2020  

Wanneer er bij u sprake is van incontinentie, betekent dit dat u uw urine niet goed kunt ophouden. Dit probleem kan zich in uiteenlopende intensiteiten voordoen en, afhankelijk van het type incontinentie waarvan bij u sprake is, in verschillende situaties optreden. Plasproblemen kunnen uw dagelijks leven flink beïnvloeden. Om deze negatieve impact te beperken, kunt u gebruikmaken van de hulpmiddelen van TENA Lady. Gelukkig zijn er ook voldoende behandelmethoden, waaronder de bekende bekkenfysiotherapie.

Oorzaken van incontinentie bij vrouwen

Incontinentie is een klacht die bij vrouwen, zeker vanaf middelbare leeftijd, vaak voorkomt. De plasproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Wat vaststaat, is dat zwangerschappen en bevallingen het risico op incontinentieproblemen in de toekomst vergroten. Ook een slechte of verminderde bekkenbodemfunctie vormt een risico. Zwangerschappen en bevallingen kunnen we niet terugdraaien en voor onze leeftijd geldt hetzelfde. Toch zijn incontinentieproblemen wel degelijk goed aan te pakken. Daarbij geldt wel: des te eerder u naar uw huisarts stapt, des te soepeler zal het behandelproces verlopen.

Vormen van incontinentie bij vrouwen

Niet elke incontinentie is hetzelfde. Sterker nog, er kunnen vier verschillende vormen van elkaar worden onderscheiden. Weten van welk type bij u sprake is, is belangrijk voor de bepaling van het behandel- en vaak zelfs geneesproces. Ten eerste bestaat er stressincontinentie. Urineverlies treedt bij inspanning zoals tillen, lachen of hoesten op. Aandrangincontinentie betreft de niet te onderdrukken aandrang om het toilet te bezoeken. Bij gemengde incontinentie is er sprake van symptomen van beide soorten. Van overloopincontinentie is tot slot sprake wanneer u uw blaas niet volledig kunt legen.

Mogelijke onderzoeken naar uw incontinentieproblemen

Meldt u zich bij uw huisarts wegens incontinentieproblemen, dan is het zeer aannemelijk dat deze u zal vragen een plasdagboek bij te houden. Hierin houdt u bij hoe vaak u plast, hoeveel u plast, wanneer er sprake is van incontinentie en wat en hoeveel u drinkt. Soms kan het zijn dat aanvullend blaasonderzoek door een specialist geïndiceerd is. Ook urine- en gynaecologische onderzoeken behoren tot de voor de hand liggende onderzoeksvormen. Laat u zich hier niet door afschrikken: de onderzoeken zijn pijnloos en nemen niet al te veel tijd in beslag.

Beginnen met de voor u aangewezen behandeling

Wanneer na gedegen onderzoek is vastgesteld van welk soort incontinentie er bij u sprake is, is het tijd voor de volgende belangrijke stap: behandeling. Een van de meest voorkomende behandelmethoden bij incontinentie is bekkenfysiotherapie. Deze therapie is aangewezen wanneer blijkt dat uw bekkenbodemspieren niet naar behoren functioneren. De bekkenfysiotherapeut zal u helpen te leren de controle over deze spiergroep weer terug te winnen. Medicatie voor onrustige blaasspieren behoort ook tot de mogelijkheden. De juiste behandeling leidt vrijwel altijd tot een significante verbetering en regelmatig zelfs tot het verdwijnen van de problemen.

Andere behandelmogelijkheden

Niet altijd lukt het om middels therapie en/of medicatie het gewenste effect te bereiken. Dat is nog steeds geen reden om bij de pakken neer te zitten, want een ingreep kan in veel gevallen dan als Plan B dienen. Het plaatsen van een steunbandje onder de plasbuis is bij stressincontinentie bijvoorbeeld zeer effectief. Het overgrote deel van de vrouwen ziet haar klachten daarna aanzienlijk verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Injectiemiddelen om de plasbuis te vernauwen worden ook regelmatig toegepast bij stressincontinentie. Tevens kan in veel ziekenhuizen zenuwstimulatie worden toegepast. Bij deze behandelmethode worden de zenuwen die naar uw blaas lopen, gestimuleerd. Daardoor trekt uw blaas minder vaak samen en ontstaat er ook minder aandrang tot urineren. Ook is er nog de Botox optie. De Botox wordt dan in de blaasspier gesloten, waardoor deze rustiger wordt en u een stuk minder het gevoel zult hebben het toilet te moeten bezoeken.


Comments are closed.

Top